Kawiarnia

Pierwszym projektem, który powstaje przy planowaniu lokalu gastronomicznego jest projekt technologii. To on pokazuje przeznaczenie pomieszczeń, wytycza ściany działowe, urządzenia i niezbędne do ich zasilenia przyłącza ( gniazda elektryczne, przyłącza gazowe, podejścia wodne, odpływy, wyciągi wentylacyjne). Musi on być wykonany w oparciu o obowiązujące przepisy SANEPID i BHP, ale także o oczekiwania inwestora.

Wraz z projektem technologii powstaje projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt aranżacji wnętrz określający użycie odpowiednich materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia, zgodnego z wytycznymi.

Głównym elementem kawiarni jest bar, a ściślej lada barowa. Może mieć kształt linii prostej, litery L, U, trapezu, półokrągły lub okrągły.

Optymalna wysokość lady barowej powinna wynosić 112-115cm, a szerokość 60cm. Przy ladzie barowej ustawia się nieparzystą ilość stołków barowych tzw. hockerów. Stołki te mają wysokość 80-83cm oraz średnicę siedziska 30-40cm. Mogą być zamontowane na stałe z obracanym siedziskiem lub pozostać przenośnymi. Na jedno miejsce przy ladzie barowej przeznacza się łącznie z hockerem 50-60cm.

Kiedy prace projektowe oraz budowlane zostaną ukończone, a lokal zostanie odebrany przez odpowiednie służby: straż pożarną, PIP (BHP), nadzór budowlany, w niektórych przypadkach Wydział Ochrony Środowiska , Sanepid, zostanie on dopuszczony do użytkowania.

Swoim wystrojem bar musi stwarzać odpowiednią, intymną atmosferę oraz zapewniać gościom komfort psychiczny i fizyczny. Do spełnienia tych warunków przyczynia się:

  • odpowiednia kolorystyka wnętrza,
  • estetyczne i funkcjonalne meble,
  • dyskretne oświetlenie oraz nagłośnienie,
  • ozdobna roślinność i inne elementy dekoracyjne.

Wszystkie te czynniki mają wpływ na to czy kawiarnia będzie lubiana i chętnie odwiedzana przez klientów.