Mała architektura

Wyróżniamy kilka typów obiektów zaliczanych do małej architektury:
•    Obiekty architektury ogrodowej tj.: fontanna, pergola, altana itd.;
•    Obiekty architektury użytkowej służące codziennej rekreacji  tj.: ławka, huśtawka, piaskownica;
•    Obiekty architektury użytkowej służące utrzymaniu porządku tj.: kosz na śmieci;
•    Obiekty kultu religijnego tj.: kapliczka, krzyż przydrożny, posąg  itd.
( definicja: art.3 pkt.4 Prawo Budowlane )

Zarówno dawniej ( głównie w czasach baroku ) jak i dzisiaj w nowoczesnych ogrodach stosuje się obiekty małej architektury (wyroby artystyczne ) w celu spotęgowania efektu estetycznego. Wybór tych obiektów zależny jest od  gustu właściciela oraz przeznaczenia danego miejsca. Mogą to być zarówno rzeźby jak i fontanny, kaskady, pojemniki na wodę , poidełka dla ptaków, donice kwiatowe, pergole i altany. Ważny jest nie tylko ich odpowiedni dobór, proporcje elementu w stosunku do ogrodu, ale i umiejscowienie – wkomponowanie w otoczenie.