Miejsce parkingowe – poszukiwane

W przypadku osiedli na jedno mieszkanie musi przypadać średnio jedno miejsce parkingowe. W przypadku biur i urzędów jest to od kilku do kilkudziesięciu miejsc parkingowych na każde 1000m2 powierzchni biurowej.

Miejsca postojowe muszą mieć określone wymiary. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowisko postojowe dla samochodów osobowych powinno mieć co najmniej szerokość 2,30 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowaniu wzdłuż jezdni – długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m.

W przypadku miejsc dla osób niepełnosprawnych ich wymiary są większe: długość co najmniej 6 m, a szerokość co najmniej 3,6 m.

Wyżej wymienione rozporządzenie weszło w życie w 2002 roku. Od tego czasu przybyło samochodów, a i ich rozmiary są coraz większe.

Coraz więcej samochodów osobowych przekracza długość 5 metrów, a i są takie których szerokość przekracza 2 metry.

Jak zatem zaparkować nie rysując karoserii, otworzyć drzwi nie uderzając nimi w bok sąsiada, wysiąść nie czyszcząc swoim ubraniem samochodu stojącego obok…?