Przejdź do treści

Instalacja fotowoltaiczna – Twoja prywatna elektrownia słoneczna

Instalacje fotowoltaiczne w ciągu ostatnich paru lat zyskały w Polsce bardzo duże zainteresowanie. Gospodarstwa domowe, firmy, rolnicy czy wspólnoty mieszkaniowe z chęcią inwestują w ten rodzaj źródła wytwórczego energii. Na czym polega działanie instalacji fotowoltaicznej oraz czy jest to opłacalna inwestycja – o tym postaram się opowiedzieć poniżej.

Zasada działania

Podstawowym, nieodzownym i największym źródłem energii na Ziemi jest promieniowanie słoneczne. Energia, która powstaje w wyniku reakcji zachodzących we wnętrzu Słońca przesyłana jest w postaci fal elektromagnetycznych w przestrzeń kosmiczną. Fotony powodują przesunięcie elektronów z orbit walencyjnych na wyższe poziomy energetyczne. Tworzenie nadmiarowego ładunku elektrycznego wewnątrz ciała stałego, po przejściu elektronu do odpowiedniego poziomu energetycznego nazywane jest efektem fotowoltaicznym

Przyrządy, w których następuje bezpośrednie przetworzenie energii słonecznej na energię elektryczną nazywamy modułami lub panelami fotowoltaicznymi.

Rys. 1. „Zasada działania ogniwa fotowoltaicznego”

Prąd stały wytworzony przez panel za pomocą falownika (inwertera) zostaje przekształcony w prąd przemienny, który może zostać wykorzystany na bieżąco lub odesłany i „zmagazynowany” w sieci energetycznej.

Rys.2. Schemat instalacji prosumenckiej.

Magazynowanie energii w sieci 

Instalacje o mocy do 50 kWp mogą rozliczać się z Operatorem Sieci w systemie prosumenckim.

Prosument, czyli połączenie Producenta oraz Konsumenta to osoba, która wytwarzaną energię elektryczną zużywa na bieżąco a nadwyżkę magazynuje w sieci elektroenergetycznej. 

Z naszego „magazynu”, którego rolę pełni sieć, możemy odebrać:

– w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp: 80% wysłanej energii elektrycznej;
– powyżej 10 kWp: 70% wysłanej energii elektrycznej.

Wysłaną energię możemy odebrać do 365 dni od daty rozliczenia. Magazynowanie wyprodukowanej energii w sieci jest wygodne oraz tańsze niż budowa własnych magazynów energii, ale jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku, gdy analizowany budynek ma możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Jak dobrać moc instalacji?

Moc instalacji dobierana jest na podstawie analizy zapotrzebowania na energię elektryczną. Realne zużycie energii najłatwiej sprawdzić na rachunkach za energię elektryczną. W przypadku nowobudowanych budynków potrzebną moc instalacji dobiera się na podstawie informacji i parametrów urządzeń projektowanych.

Istotnym aspektem w procesie projektowania instalacji jest dobór instalacji, która nie będzie produkowała więcej energii niż jesteśmy w stanie wykorzystać w rozliczeniu rocznym. Nadwyżki energii, których nie odbierzemy w okresie bilansowania, przepadają na korzyść operatora sieci.

Gdzie najlepiej zamontować instalację fotowoltaiczną?

Moduły fotowoltaiczne można zamontować na dachu domu czy garażu lub na stelażach obok budynków. Najbardziej istotnym aspektem przy wyborze miejsca jest analiza potrzebnej powierzchni pod instalacje, możliwości wystąpienia zacienienia (od kominów, sąsiednich budynków czy drzew), orientacja względem stron świata.

Najoptymalniejszym posadowieniem instalacji jest połać południowa skierowana pod kątem 30-40 stopni. Nie powinniśmy się jednak zrażać, jeżeli nasz dom ma dach pochylony na stronę wschodnią czy zachodnią. Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na wschód/zachód wyprodukuje około 80%  ilości energii, którą uzyskalibyśmy z instalacji zlokalizowanej na południe.

Opłacalność instalacji

Aktualnie są dwa programy, które pozwalają na zwiększenie rentowności instalacji fotowoltaicznej:

  1. Dofinansowanie „Mój Prąd” – program dla gospodarstw domowych. Dofinansowanie 5000 zł z NFOŚiGW do instalacji o mocy 2-10 kWp. Zwrot następuje na konto, po zakończeniu instalacji (aktualnie czas oczekiwania na zwrot w ramach dotacji wynosi około 3 miesięcy od złożenia dokumentów)
  2. Ulga termomodernizacyjna – koszt instalacji fotowoltaicznej można odliczyć od podstawy opodatkowania (maksymalny koszt odliczenia to 53 000 PLN).

Czas zwrotu instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem dofinansowania oraz ulgi to około 5 lat. Po tym czasie możemy cieszyć się darmową energią!

Przy doborze mocy instalacji warto zaufać specjalistom. SolarTree Solutions (www.solartree.pl) zapewnia bezpłatny audyt, wizualizację oraz wyliczenia opłacalności instalacji.