Remont mieszkania w kamienicy – Kominiarz i kominy

Czwartek, 06.02.2020

Kamienice należą do tych budynków w których do jednego pionu kominowego idącego od parteru przez wszystkie kondygnacje na dach podłączano pomieszczenia zlokalizowane przy tym pionie ze wszystkich kondygnacji.

Z czasem przepisy się zmieniły, przeprowadzono mnóstwo remontów m.in. wyburzano piece kaflowe. Niektóre piony pozostawiono nieczynne, innym zmieniano przeznaczenie, a do jeszcze innych dostawiono kolejne. Nie były one inwentaryzowane, a jedynie kontrolowane podczas wizyt kominiarza.

Obecnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie wentylację grawitacyjną muszą posiadać takie pomieszczenia jak: kuchnia, łazienka i wc, a także pomieszczenia w których brak jest okna lub okno jest nieuchylne. Dodatkowo do jednego pionu kominowego ( wentylacyjnego, czy spalinowego ) może być podłączone tylko jedno pomieszczenie/urządzenie obojętne na której kondygnacji się znajduje.

Niestety dobudowa nowych pionów możliwa jest w zasadzie tylko w momencie przebudowy całej kamienicy. W przypadku remontu pojedynczego mieszkania tak jak w naszym przypadku musieliśmy skontaktować się z kominiarzem, aby sprawdził drożność kanałów.

W przypadku pierwszego mieszkania znajdującego się na parterze kominiarz wyczyścił kanały i to wystarczyło, gdyż mimo zmian funkcjonalnych ich ilość była wystarczająca.

Drugie mieszkanie znajdowało się na ostatniej kondygnacji i planowaliśmy w nim montaż pieca gazowego ze względu na brak ogrzewania. Taki piec wymaga podłączenia do przewodu spalinowego oraz wentylacyjnego. Na nasze szczęście ilość pionów była wystarczająca, aby nieużytkowany pion zaadoptować na nasz cel i wsadzić odpowiedni wkład kominowy obsługujący później piec.

Podsumowaniem tych wizyt poza fakturą była wydana przez kominiarza opinia kominiarska.

POWRÓT