Remont mieszkania w kamienicy – Konserwator zabytków

Poniedziałek, 06.04.2020

W lutym 2020 roku wraz z moim partnerem biznesowym ukończyliśmy remont dwóch mieszkań w kamienicach. Była to nasza pierwsza taka inwestycja i jak wiadomo posiadała wysoki stopień trudności w związku z czyhającymi na nas niespodziankami.

Przedmiotowe mieszkania znajdowały się w dwóch rożnych kamienicach zlokalizowanych niedaleko siebie. Oba były od dłuższego czasu niezamieszkałe i wymagały generalnego remontu.

Prace rozpoczęliśmy od wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej niezbędnej do dalszych formalności, które należało dopełnić.

Konserwator Zabytków

W związku z tym, że obie kamienice objęte były ochroną konserwatorską na podstawie gminnej ewidencji zabytków wystąpiliśmy do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich, szczegółowo opisując zakres prac, które chcieliśmy wykonać. Dodajmy wszystkie prace miały odbyć się wewnątrz budynków, czyli w obrębie mieszkań. W odpowiedzi, po upływie ponad miesiąca, otrzymaliśmy pisma zezwalające na nasze prace z nakazem pozostawienia i zachowania drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Była to o tyle ważna wiadomość, że wyżej wymienione zalecenia mogły nakazać nam uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego lub zabronić nam wykonania prac, które zaplanowaliśmy. Obie decyzję znacznie skomplikowałyby przeprowadzenie remontu, a na pewno ( zwłaszcza w przypadku pozwolenia konserwatorskiego ) zabrały sporo czasu, którego nie mieliśmy.

Przystępując zatem do zakupu takiego mieszkania lub budynku warto sprawdzić czy dany budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (*) lub rejestru zabytków (**).

(*) gminna ewidencja zabytków – to spis obiektów zabytkowych prowadzonych przez gminę w formie kart adresowych zabytku. Wpis do ewidencji następuje po wcześniejszym zawiadomieniu właściciela lub posiadacza obiektu.

(**) rejestr zabytków – to spis obiektów – zabytków, prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wpis dokonywany jest z urzędu lub na wniosek właściciela po wcześniej przeprowadzonym postępowaniu.

POWRÓT