Pompa ciepła i panele fotowoltaiczne – odnawialne źródła energii

Wtorek, 03.05.2022

Zarówno pompa ciepła jak i panele fotowoltaiczne zaliczane są do urządzeń przetwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że urządzenia te przetwarzają energię w taki sposób, aby dało się ją wykorzystać do zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną przez budynek.

Co to są panele fotowoltaiczne ?

Panele fotowoltaiczne podobnie jak kolektory słoneczne montowane są zazwyczaj na dachu budynku w celu przetworzenia promieniowania słonecznego. Wytworzoną energią można zasilić dowolne urządzenia elektryczne znajdujące się w domu, także te służące do ogrzewania budynku np. pompę ciepła.

Ilość energii słonecznej docierającej do paneli zależna jest od pogody oraz usytuowania paneli ( nachylenia oraz lokalizacji względem stron świata ). Najlepiej jest zatem zamontować panele pod kątem 30-40 stopni ( do płaszczyzny poziomej ) na połaci dachowej skierowanej na południe.

Najefektywniej instalacja będzie pracowała latem ze względu na długość dnia i ilość dni słonecznych. Nadmiar energii może być zatem magazynowany w bateriach akumulatorów albo odprowadzany do sieci elektroenergetycznej ( jeżeli jest do niej podłączona ). Idealnym rozwiązaniem jest jednak wykorzystanie nadmiaru energii do podgrzewania wody w odkrytym basenie. W takim układzie z basenem instalacja może osiągnąć najwyższą efektywność, a sama instalacja podgrzewania basenu jest stosunkowo prosta.

Co to jest pompa ciepła ?

Pompa ciepła to alternatywa dla kotła gazowego, która tak jak on może realizować dwie funkcje: grzewczą i podgrzewania wody użytkowej doprowadzanej do kranów. Do wyboru mamy dwa rodzaje pomp ciepła: gruntową oraz powietrzną. Ta pierwsza pobiera energię z gruntu poniżej strefy przemarzania poprzez dolne źródło ciepła czyli wymiennik gruntowy. Może to być wymiennik poziomy ( łatwiejszy do wykonania i tańszy ) jeżeli dysponujemy stosunkowo dużą działką lub wymiennik pionowy złożony z rur umieszczanych w głębokich odwiertach. Z kolei pompę ciepła powietrzną możemy coraz częściej zobaczyć na elewacjach budynków w formie prostopadłościanu z wiatrakiem w środku.

Przy obu rodzajach pomp ciepła górnym źródłem ciepła jest centralne ogrzewanie lub/i instalacja ciepłej wody użytkowej. Połączenie pompy ciepła z grzejnikami nie jest korzystne. Najlepsze jest wykonanie ogrzewania niskotemperaturowego czyli ogrzewania płaszczyznowego tj.: podłogowe, ścienne czy sufitowe.

Pompę ciepła można dobrać w taki sposób, aby w pełni pokrywała zapotrzebowanie na ciepło czyli ogrzewała budynek oraz dostarczała potrzebną ilość ciepłej wody bez względu na panujące warunki pogodowe oraz bez potrzeby montażu dodatkowego, wspomagającego źródła ciepła. Dodatkowo pompa ciepła może również być wykorzystywana do chłodzenia ( pasywnego ).

Dlaczego pompa ciepła i panele fotowoltaiczne ?

Instalacja fotowoltaiczna opłacalna jest tylko wtedy, gdy wytworzony prąd możemy wykorzystać w jak największym stopniu. Możemy zatem zasilać nim rozmaite elektryczne urządzenia grzewcze takie jak grzejniki konwektorowe, folie grzewcze, maty podłogowe itp. oraz urządzenia podgrzewające wodę do instalacji centralnego ogrzewania np. pompy ciepła ( w rzeczywistości to urządzenie elektryczne ).

Wady i zalety?

Coraz większe problemy z podłączeniem nowych budynków do sieci gazowej, a także obecna sytuacja geopolityczna zmuszają Inwestorów do poszukiwania nowych źródeł energii.

Energia elektryczna jest obecnie najdroższa. Montaż instalacji fotowoltaicznej może obniżyć rachunki za prąd nawet o 80% i pozwolić na wykorzystanie urządzeń elektrycznych do ogrzewania budynków. Mimo dość wysokich cen tych urządzeń ( pompa ciepła/panele fotowoltaiczne ), posiadają  niskie koszta eksploatacji i dają coraz szybszy zwrot inwestycji.

POWRÓT