Adaptacja “projektu domu typowego”

Będąc właścicielem działki należy starannie dobrać projekt pod względem jego zgodności z panującym na danym obszarze miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy.

Istotne jest również usytuowanie planowanego budynku i jego pomieszczeń względem stron świata, a także wymagania użytkowe i funkcjonalne samego inwestora. Warto zatem już na etapie doboru projektu wybrać architekta, który doradzi i zajmie się dalszą adaptacją projektu.
Choć na projekt domu typowego składają się rysunki architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne oraz instalacji wewnętrznych to należy je dostosować do danej działki oraz wymagań jakie stawiają dystrybutorzy mediów oraz sami inwestorzy.

Adaptacja to:
•    dostosowanie projektów do wymagań prawa;
•    dostosowanie konstrukcji budynku, a w szczególności jego fundamentów, do indywidualnych warunków gruntowych, uwzględniających rodzaj gruntu, wysokość lustra wody, spadek terenu, strefę przemarzania i opadów itd.;
•    wykonanie planu zagospodarowania działki i naniesienie na ten plan projektu.
•    wykonanie opisu oraz informacji BIOZ, uwzględnienie w projekcie możliwych zmian oczekiwanych przez inwestora;
•    dostosowanie instalacji wewnętrznych do wymogów dystrybutorów mediów oraz samych inwestorów;
•    wykonanie projektów przyłączy mediów;
•    wykonanie brakujących projektów np. projektu zjazdu na działkę;
•    uzyskanie wymaganych opinii oraz uzgodnień.

Spełnienie wszystkich wyżej wymienionych warunków pozwoli skompletować całość dokumentacji projektowej, która będzie mogła zostać złożona do odpowiedniego urzędu. Należy się liczyć z faktem, iż czas potrzebny na zgromadzenie pełnej dokumentacji projektowej i formalnej zajmie sporo czasu.

Warto zatem przed zakupem ,,projektu typowego,, zastanowić się, czy jego adaptacja nie będzie wydatkiem większym, niż projekt domu indywidualnego, który będzie w pełni satysfakcjonujący inwestora.