KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wysyłając wiadomość Pani/Pan wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez DiA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. M.Słomczyńskiego 19/35, 31-234 Kraków, w celu przesłania oferty handlowej na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.

Pani/Pan oświadcza, że zapoznał(-a) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich swoich danych i prawie ich poprawiania.

Informujemy, że Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego biura : biuro@domyiarchitekci.pl z adresu, którego zgoda dotyczy.

Informujemy, że dane nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: DiA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Macieja Słomczyńskiego 19/35, 31-234 Kraków;
  2. Administrator przetwarza następujące rodzaje Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, nr PESEL, nr i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania oferty handlowej lub realizacji umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, tj. w związku z wykonaniem usługi polegającej na opracowaniu projektu (zgodnie z warunkami umowy);
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby niezbędne przy realizacji umowy, której przedmiotem jest opracowanie projektu, tj. współpracownicy, podwykonawcy, branżowcy;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z terminu realizacji projektu, będącego przedmiotem umowy;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem zawarcia umowy, zaś ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

POWRÓT